Thực thi Marketing

Sau khi triển khai chiến lược marketing doanh nghiệp sẽ triển khai thực thi hoạt động Marketing. Hoạt động thực thi này được triển khai đồng bộ và dưới sự giám sát của giám đốc Marketing.
Với những doanh nghiệp chưa có phòng marketing hoặc đội ngũ marketing còn yếu thì doanh nghiệp có thể thuê:
● Thuê Mago Marketing triển khai thực thi hoạt động Marketing
● Thuê Mago Marketing giám sát hoạt động thông qua bên thứ 3 thực hiện.
● Thuê Mago Marketing Setup đội ngũ và phòng Marketing

 

Khẳng định giá trị, Định vị thành công

Tư vấn giải pháp marketing tổng thể, thực thi marketing hiệu quả

Mago Marketing

Với sự mệnh tư vấn giải pháp toàn diện và đồng bộ về marketing cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Hotline: 0971.2266.25 Email: Khachhang@mago.com.vn