SETUP PHÒNG MARKETING

GIẢI PHÁP SETUP PHÒNG MARKETING

Mago Marketing đơn vị chuyên nghiệp hàng đầu về marketing. Chúng tôi cung cấp giải pháp tổng thể, đồng bộ về marketing.

SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC THUÊ ĐƠN VỊ XÂY DỰNG PHÒNG MARKETING.

95 % Doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có phòng marketing

90 % Phòng Marketing làm việc không hiệu quả theo mục tiêu doanh nghiệp

95% Doanh nghiệp được hỏi thấy sự lãng phí trong hoạt động marketing

BỞI LÝ DO.

Chưa có chiến lược marketing rõ ràng

Chưa có nhân sự giỏi làm marketing

Các hoạt động marketing chưa thấu hiểu khách hàng