1. Marketing là gì?

Marketing là quá trình điều nghiên về nhu cầu thị trường để từ đó tạo ra sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, đáp ứng nhu cầu thị trường và tìm ra phương thức tiếp cận tối ưu để chỉ ra cho khách hàng thấy được nhu cầu, lợi ích giúp cho người sử dụng thỏa mãn. ( Theo Marketing Gốc )

Chúng ta sẽ hiểu rằng Marketing sẽ chia làm 2 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Giai đoạn tạo ra sản phẩm dịch vụ thông qua việc đáp ứng nhu cầu của thị trường
Giai đoạn 2: Tiếp cận tới khách hàng chỉ ra nhu cầu và lợi ích sản phẩm để người sử dụng thỏa mãn với sản phẩm dịch vụ đó
Nhận định: Định nghĩa này lấy nhu cầu loài người làm trung tâm giúp cho người có nhu cầu được thỏa mãn thông qua sản phẩm, dịch vụ giải pháp

2. Tầm quan trọng xây dựng chiến lược marketing

Chiến lược marketing là phương pháp đặt ra mục tiêu marketing và bằng những phương pháp tối ưu trong marketing giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả.
Tầm quan trọng chiến lược marketing trong doanh nghiệp:
● Hoạch định được mục tiêu kinh doanh
● Biết được giá trị sản phẩm dịch vụ để từ đó có phương pháp tiếp cận có hiệu quả
● Biết được điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp
● Có phương pháp triển khai hiệu quả theo mô hình doanh nghiệp.

3. Xây dựng chiến lược marketing tổng thể

Theo phương pháp của ông Philip Kolter ( Các Marketer đang áp dụng) :
Xác định thị trường
Xác định khách hàng
Định vị thương hiệu
Xây dựng chiến lược marketing: Tập trung vào mô hình marketing mix 4P, 7P
Thực thi chiến lược Marketing
Đo lường hiệu quả marketing

Phương pháp Marketing gốc (Sáng lập Mago Vũ ) :
1. Phân tích nhu cầu
2. Xây dựng giá trị sản phẩm dịch vụ dựa trên nhu cầu và đóng gói nhu cầu
3. Đóng gói sản phẩm
4. Chiến lược tiếp cận
● Điểm chạm khách hàng (4 tầng chạm)
● Thông điệp kết nối
● Khai thác nhu cầu khách hàng
● Khai thác lợi ích sản phẩm “khai thác giá trị”
● Ngân sách, triển khai phương án tiếp cận
5. Triển khai chiến lược tiếp cận
6. Khảo sát đo lường hoạt động Marketing

 

Video Giới thiệu

Mago Marketing

Khẳng định giá trị, Định vị thành công

Với sự mệnh tư vấn giải pháp toàn diện và đồng bộ về marketing cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Hotline: 0971.2266.25 Email: Khachhang@mago.com.vn

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết về chiến lược marketing các ngành nghề: