Category Archives: Xúc tiến bán

Xúc tiến bán là hoạt động kích thích quá trình hành động của khách hàng khi đã có nhu cầu sở hữu sản phẩm dịch vụ.
Quá trình xây dựng chương trình xúc tiến bán được tiến hành từ quá trình xây dựng chiến lược marketing tới quá trình thực thi hoạt động xúc tiến bán cho khách hàng.
Liên hệ tư vấn: 0971.22.66.25 – Email: khachhang@mago.com.vn

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Liên Hệ Tư Vấn Liên Hệ Đăng Ký