Category Archives: Quảng cáo

Quảng cáo là khâu rất quan trọng để tiếp cận tới khách hàng mục tiêu.
Mago Marketing cung cấp giải pháp quảng cáo đa kênh, quảng cáo trên toàn bộ các kênh tiếp cận tới khách hàng.
Việc xây dựng và triển khai ngân sách quảng cáo vô cùng quan trọng đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.
Trước khi quảng cáo thì doanh nghiệp cần quảng cáo, xây dựng chiến lược marketing.
Hotline: 0971.2266.25 – Email: khachhang@mago.com.vn

Tư vấn truyền thông

Dịch vụ tư vấn truyền thông cho doanh nghiệp 1.Dịch vụ tư vấn truyền thông là gì Truyền thông là phương thức truyền tải thông điệp bao gồm: âm thanh, hình ảnh, câu từ… tới một đối tượng nhất định nhằm đạt được hiệu quả thông tin tới đối tượng đó 2. Các bước xây […]

Tư vấn quảng cáo

Tư vấn quảng cáo hiệu quả cho doanh nghiệp? Quảng cáo là gì đâu là giải pháp quảng cáo hiệu quả cho doanh nghiệp? Chúng ta có giải pháp quảng cáo như thế nào 1. Quảng cáo là gì? Quảng cáo là quá trình giới thiệu sản phẩm dịch vụ giải pháp trên các phương […]

Dịch vụ quảng cáo

Tư vấn dịch vụ quảng cáo chuyên nghiệp 1. Tư duy quảng cáo tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ  Thiếu bài bản: quảng cáo không có chiến lược, không hoạch định thực thi về quảng cáo  Thiếu tư duy làm quảng cáo: Không hiểu bản chất quảng cáo đâu là kênh quảng cáo hiệu quả  Thiếu […]

Liên Hệ Tư Vấn Liên Hệ Đăng Ký